พืชน่ารู้

พืชผักผลไม้มีมากมายหลายชนิด  มีชื่อเรียกที่สามารถนึกภาพได้

และทำให้ทราบว่าแต่ละชนิดใช้ทำอะไร   เช่น 

อักษร  ก  ได้แก่   กล้วย  เช่น    กล้วยไข่   กล้วยน้ำหว้า 

กล้วยหอม   กล้วยนางยา    กล้วยหิน   ,   กะท้อน    กะหล่ำปลี

กระเฉด    กระเทียม  ,  เกาลัด    แก้วมังกร

อักษร  ข  ได้แก่   ขนุน     ขจร    ข้าวโพด    ขิง    ข่า    ขมิ้น     ข้าวโพดฝักอ่อน ( แอ้ )

อักษร  ค  ได้แก   แค  ( ดอก สีขาวใช้รับประทาน )   คะน้า   แครอท  

อักษร  ง  ได้แก่   เงาะ  

อักษร  ช  ได้แก่     ชมพู่  

อักษร  ด  ได้แก่     ดอกกะหล่ำ   ดอกแค     ดอกกุ่ยช่าย      ดอกบัว    ดอกกุหลาบ    ดอกมะลิ

ดอกอัญชัน   

อักษร  ต  ได้แก่  ตะไคร้      แตงกวา     แตงไทย     แตงโม    ต้นหอม   ต้นกุ่ยช่าย   ต้นกระเทียม

อักษร  ถ  ได้แก่   ถั่ว  เช่น   ถั่วงอก   ถั่วฝักยาว   ถั่วลันเตา   ถั่วพลู   ถั่วลิสง   ถั่วเขียว    ถั่วดำ

ถั่วแดง    ถั่วเหลือง   

อักษร  ท  ได้แก่    ทุเรียน    ทับทิม

อักษร  น  ได้แก่    น้ำเต้า     น้อยหน่า

อักษร  บ  ได้แก่     บวบ     บัว      ใบเตย    ใบมะกรูด   ใบขมิ้น   ใบชะพลู     ใบชะมวง   ใบพลู

ใบมันปู

อักษร  ผ  ได้แก่    เผือก    ผักบุ้ง    ผักกาดหอม     ผักกาดขาว    ผักกวางตุ้ง    ผ้กชี   ผักชีฝรั่ง

ผักชีลาว

อักษร  ฝ  ได้แก่   ฝรั่ง

อักษร  พ  ได้แก่     พุทรา   พริก    พริกขี้หนู   พริกชี้ฟ้า    พริกหยวก    พริกหวาน   พริกไทย

พริกไทยดำ 

อักษร  ฟ  ได้แก่     ฟักทอง   ฟักเขียว  

อักษร  ม  ได้แก่   มะม่วง   เช่น  เขียวเสวย     น้ำดอกไม้   ทองดำ    มะม่วงแก้ว    มะปริง   

มะปราง     มะยม    มะเฟือง    มะไฟ   มะพร้าว   มะขาม   มะละกอ    มันแกว    มันเทศ 

มันสำปะหลัง    มันมือเสือ  มะระ   มะเขือเทศ   มะเขือพวง   มะเขือยาว    มะเขือ   มะเดื่อ   มะตูม

มะนาว   มังคุด   มะม่วงหิมพานต์    มะพลับ     มันฝรั่ง

อักษร  ร  ได้แก่   ระกำ   

อักษร  ล  ได้แก่   ลังสาด     ลูกู    ลองกอง     ลำไย    ลูกพลับ     ลิ้นจี่     ละมุด  ละมุดสีดา

ลูกตาล    ลูกชิด    ลูกจาก     ลูกแข

อักษร  ส  ได้แก่   สละ   สัปปะรด    ส้ม   ส้มโอ    ส้มเขียวหวาน   ส้มเช้ง  สาคู   สาลี่

อักษร  ห  ได้แก่   หัวหอม     หน่อไม้    เห็ด  เช่น   เห็ดฟาง   เห็ดหูหนู   เห็ดนางฟ้า   เห็ดตับเต่า

หมาก    หัวผักกาดขาว   หัวหอมใหญ่

อักษร  อ  ได้แก่   องุ่น    แอปเปิ้ล   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง