บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

เพศที่สาม

รูปภาพ
    เพศที่สาม  หลายท่านอาจจะไม่รู้จัก  หรือ  ไม่เข้าใจ  โดยปกติ เพศของมนุษย์ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เป็นตัวอสุจิ   ทั้งเพศหญิงและ เพศชาย  เมื่อมีการผสมพันธุ์  อสุจิก็จะว่ายไปหาไข่ของผู้หญิง และเกิดการปฏิสนธิ  แล้วเจริญเติบโตในครรภ์ของผู้หญิง หรือ  มารดา  จนครบกำหนดคลอด  หรืออาจจะคลอดก่อนกำหนด ออกมาเป็นทารกตามเพศที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เป็นตัวอสุจิแล้ว      แต่เพศที่สาม  คือ  คนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ต่างออกไป  จากเพศที่ตนมี มาตั้งแต่กำเนิด  อาทิเช่น   ผู้หญิง  คิดว่าตนเป็นผู้ชาย  หรือ มีความชอบที่จะเป็นผู้ชาย   จึงแต่งตัวอย่างผู้ชาย  มีกิริยาท่าทางเป็น อย่างผู้ชาย  ใช้นิสัยเป็นผู้ชาย  และมีคนรัก  หรือ  คู่ชีวิตเป็นผู้หญิง  ผู้หญิงกลุ่มนี้มักเรียกตนเองว่า " ทอม  "  ส่วนผู้หญิงที่เป็น  คู่รัก  หรือ  คู่ชีวิต มักเรียกตัวเองว่า  " ดี้  "  ทอมบางคนอาจจะศัลยกรรม แปลงเพศเป็นผู้ชาย   ส่วนผู้ชายที่คิดว่าตนเป็นหญิง  หรือ มีความชอบที่จะเป็นผู้หญิง  จึงแต่งตัวเป็นผู้หญิง  มีกิริยาท่าทาง เป็นผู้หญิง  ใช้นิสัยผู้หญิง  และมีคนรัก  หรือคู่ชีวิตเป็นผู้ชาย   ผู้ช