บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2014

พืชน่ารู้

รูปภาพ
พืชผักผลไม้มีมากมายหลายชนิด  มีชื่อเรียกที่สามารถนึกภาพได้ และทำให้ทราบว่าแต่ละชนิดใช้ทำอะไร   เช่น  อักษร  ก  ได้แก่   กล้วย  เช่น    กล้วยไข่   กล้วยน้ำหว้า  กล้วยหอม   กล้วยนางยา    กล้วยหิน   ,   กะท้อน    กะหล่ำปลี กระเฉด    กระเทียม  ,  เกาลัด    แก้วมังกร อักษร  ข  ได้แก่   ขนุน     ขจร    ข้าวโพด    ขิง    ข่า    ขมิ้น     ข้าวโพดฝักอ่อน ( แอ้ ) อักษร  ค  ได้แก   แค  ( ดอก สีขาวใช้รับประทาน )   คะน้า   แครอท   อักษร  ง  ได้แก่   เงาะ   อักษร  ช  ได้แก่     ชมพู่   อักษร  ด  ได้แก่     ดอกกะหล่ำ   ดอกแค     ดอกกุ่ยช่าย      ดอกบัว    ดอกกุหลาบ    ดอกมะลิ ดอกอัญชัน    อักษร  ต  ได้แก่  ตะไคร้      แตงกวา     แตงไทย     แตงโม    ต้นหอม   ต้นกุ่ยช่าย   ต้นกระเทียม อักษร  ถ  ได้แก่   ถั่ว  เช่น   ถั่วงอก   ถั่วฝักยาว   ถั่วลันเตา   ถั่วพลู   ถั่วลิสง   ถั่วเขียว    ถั่วดำ ถั่วแดง    ถั่วเหลือง    อักษร  ท  ได้แก่    ทุเรียน    ทับทิม อักษร  น  ได้แก่    น้ำเต้า     น้อยหน่า อักษร  บ  ได้แก่     บวบ     บัว      ใบเตย    ใบมะกรูด   ใบขมิ้น   ใบชะพลู 

สัตว์น่ารู้

รูปภาพ
ในโลกนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิด มีชื่อเรียกเพื่อความเข้าใจ และสามารถนึกภาพของสัตว์แต่ละประเภทได้ เช่น อักษร  ก  ได้แก่   ไก่   กวาง   เก้ง    กั้ง    กุ้ง    กระทิง กระบือ     กิ้งก่า    กิ้งกือ    กระรอก     กระแต    กระต่าย    กบ อักษร  ข   ได้แก่   ไข่  เช่น   ไข่ไก่    ไข่เป็ด   ไข่นกกระทา ไข่นกกระจอกเทศ     ,   เขียด อักษร  ค  ได้แก่  โค   ควาย    คิงคอง อักษร  ง  ได้แก่   งู  เช่น   งูเห่า   งูจงอาง   งูหางกระดิ่ง    งูเหลือม    งูเขียว   งูสามเหลี่ยม อักษร  จ  ได้แก่  จระเข้    จิ้งจก    จิงโจ้    จักจั่น    จิ้งหรีด   จิ้งเหลน   อักษร  ฉ  ได้แก่   ฉลาม  อักษร  ช  ได้แก่   ชะนี      ชะมด     ช้าง อักษร  ต  ได้แก่    เต่า    ต่อ   แตน   ตั๊กแตน    ตะขาบ    ตะโขง( จระเข้ชนิดหนึ่ง )    ตุ๊ดตู่ ตุ่น      ตุ๊กแก อักษร  น  ได้แก่    นก    เช่น     นกกระจอก     นกกระตั้ว     นกกระเรียน     นกกระทา    นกแก้ว  นกกระจอกเทศ      นกกระสา    นกกระจิบ      นกกิ้งโครง     นกกางเขน    นกขุนทอง     นกเขา      นกเงือก     นกนางนวล      นกนางแอ่น    นกแพนกวิน     นกยู

จังหวัด

รูปภาพ
  ประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีตัวอักษรขึ้นต้นเหมือนกัน  เช่น 1. อักษร  ก   ได้แก่  จังหวัด     กระบี่    กำแพงเพชร    กาญจนบุรี      กาฬสินธุ์     2. อักษร  ข   มีจังหวัดเดียว  คือ   ขอนแก่น 3. อักษร  จ   มีจังหวัดเดียว  คือ  จันทบุรี   4. อักษร  ฉ   มีจังหวัดเดียว   คือ  ฉะเชิงเทรา  5. อักษร  ช   ได้แก่   จังหวัด     ชลบุรี   ชุมพร    ชัยภูมิ    ชัยนาท    เชียงใหม่    เชียงราย   6. อักษร  ต    ได้แก่     จังหวัด      ตาก     ตราด      ตรัง  7. ตัวอักษร  น   ได้แก่     จังหวัด      นครศรีธรรมราช     นครราชสีมา     นครสวรรค์      นครพนม      นครนายก     นครปฐม     น่าน     นนทบุรี       นราธิวาส  8. อักษร  บ  ได้แก่    จังหวัด     บุรีรัมย์        บึงกาฬ 9. อักษร  ป   ได้แก่      จังหวัด      ปัตตานี       ปราจีนบุรี       ปทุมธานี      ประจวบคีรีขันธ์      10. อักษร  พ  ได้แก่   จังหวัด        พัทลุง    พังงา    เพชรบูรณ์     เพชรบุรี      พิษณุโลก     พะเยา    แพร่     พระนครศรีอยุธยา      พิจิตร  11. อักษร  ภ  มีจังหวัดเดียว  คือ   ภูเก็ต 12