สัตว์น่ารู้

ในโลกนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิด มีชื่อเรียกเพื่อความเข้าใจ

และสามารถนึกภาพของสัตว์แต่ละประเภทได้ เช่น

อักษร  ก  ได้แก่   ไก่   กวาง   เก้ง    กั้ง    กุ้ง    กระทิง

กระบือ     กิ้งก่า    กิ้งกือ    กระรอก     กระแต    กระต่าย    กบ

อักษร  ข   ได้แก่   ไข่  เช่น   ไข่ไก่    ไข่เป็ด   ไข่นกกระทา

ไข่นกกระจอกเทศ     ,   เขียด

อักษร  ค  ได้แก่  โค   ควาย    คิงคอง

อักษร  ง  ได้แก่   งู  เช่น   งูเห่า   งูจงอาง   งูหางกระดิ่ง    งูเหลือม    งูเขียว   งูสามเหลี่ยม

อักษร  จ  ได้แก่  จระเข้    จิ้งจก    จิงโจ้    จักจั่น    จิ้งหรีด   จิ้งเหลน  

อักษร  ฉ  ได้แก่   ฉลาม 

อักษร  ช  ได้แก่   ชะนี      ชะมด     ช้าง

อักษร  ต  ได้แก่    เต่า    ต่อ   แตน   ตั๊กแตน    ตะขาบ    ตะโขง( จระเข้ชนิดหนึ่ง )    ตุ๊ดตู่

ตุ่น      ตุ๊กแก

อักษร  น  ได้แก่    นก    เช่น     นกกระจอก     นกกระตั้ว     นกกระเรียน     นกกระทา    นกแก้ว 

นกกระจอกเทศ      นกกระสา    นกกระจิบ      นกกิ้งโครง     นกกางเขน    นกขุนทอง     นกเขา     

นกเงือก     นกนางนวล      นกนางแอ่น    นกแพนกวิน     นกยูง    นกแสก    นกเอี้ยง     นกฮูก   

นกเค้าแมว     ,   นาก    นาค  

อักษร  บ  ได้แก่    บีเวอร์  

อักษร  ป  ได้แก่  ปลา   เช่น    ปลากระดี่    ปลาดุก     ปลาช่อน    ปลาหมอ   ปลาสลิด    ปลาทับทิม

ปลาสวาย    ปลาทู     ปลาสำลี     ปลากะพง     ปลาแดง    ปลาหมึก   ,   ปาด    ปู   ปลิง   เป็ด

ปลวก

อักษร  ผ  ได้แก่      ผึ้ง     ผีเสื้อ

อักษร  พ   ได้แก่     พังพอน    เพรียง     เพลี้ย   

อักษร  ม    ได้แก่   แมลง    เช่น   แมลงปอ    แมลงภู่    แมลงวัน    แมลงหวี่      แมงกระพรุน   

แมงดา     แมงมุม   แมงป่อง      แมว      เม่น    ม้า    ม้าน้ำ   มด
   
อักษร  ย  ได้แก่    ยุง   

อัษร  ร  ได้แก่    ไร     ริ้น    เรือด     แรด    แร้ง

อักษร  ล  ได้แก่     ลิง     เลียงผา     ละมั่ง    โลมา   ลา   ล่อ

อักษร  ว  ได้แก่    วาฬ    วัว

อักษร  ส  ได้แก่   เสือ      สิงโต      สมัน     สีดอ     สังข์     สมเสร็จ

อักษร  ห  ได้แก่   หงส์    ห่าน    หนู     หอย     หนอน    เหยี่ยว   หมา   หมู

อักษร  อ  ได้แก่    อึ่งอ่าง     อ้น     อินทรี   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง