เกี่ยวดองเป็นญาติกัน

     การเกี่ยวดองเป็นญาติกัน  ก็คือ  การที่  ผู้หญิงและผู้ชาย  แต่งงานเป็นสามี

ภรรยากัน  ตามกฎหมาย  หรือ ตามประเพณี    หรือ ในปัจจุบัน  บุคคลเพศ

ที่สาม แต่งงานตามประเพณี  (  ในกรณีที่ บุคคลนั้นๆเพศเดียวกัน  )  หรือ

เป็นคนละเพศกัน  แต่งงานกันตามประเพณี และตามกฎหมาย  หรือ

ตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว    ก็จะเกี่ยวดองเป็นญาติกัน  บางท่านเกี่ยวดองกับชาวต่างชาติ  และ

อยากทราบว่า  จะเรียกกันว่าอะไร  (  พ่อตาแม่ยาย  ,  พ่อผัวแม่ผัว  หรือ  พ่อปู่แม่ย่า  และอื่นๆ  )

อาทิเช่น

ผู้หญิง  เรียกว่า  woman

ผู้ชาย  เรียกว่า  man

คู่หมั้นหญิง  เรียกว่า  fiancee

คู่หมั้นชาย  เรียกว่า  fiance

เจ้าสาว  เรียกว่า  bride

เจ้าบ่าว  เรียกว่า  groom

คู่รัก  เรียกว่า  lover

คู่สมรส  เรียกว่า  spouse  ,  mate

แต่งงาน  เรียกว่า  marry  , wed

พิธีแต่งงาน  เรียกว่า  wedding

การแต่งงาน  เรียกว่า  marriage  ,  matrimony

แต่งงานแล้ว  เรียกว่า  married

นางสาว  เรียกว่า  Miss

นาง  เรียกว่า  Mrs.

นาย  เรียกว่า  Mr.

ภรรยา  เรียกว่า  wife

สามี  เรียกว่า  husband

เกี่ยวดอง  เรียกว่า  allied

แม่ยาย  (  แม่ของภรรยา  )  เรียกว่า  mother-in-law

พ่อตา  (  พ่อของภรรยา  )  เรียกว่า  father-in-law

พ่อปู่  หรือ  พ่อผัว  (  พ่อของสามี  )  เรียกว่า  father-in-law

แม่ย่า  หรือ แม่ผัว  (  แม่ของสามี  )  เรียกว่า  mother-in-law

ลูกสะใภ้  (  ภรรยาของลูกชาย  )  เรียกว่า  daughter-in-law

ลูกสะใภ้ใหญ่  (  ภรรยาของลูกชายคนที่หนึ่ง  )  เรียกว่า  eldest daughter-in-law

ลูกสะใภ้คนที่สอง  (  ภรรยาของลูกชายคนที่สอง  )  เรียกว่า  elder daughter-in-law

ลูกเขย  (  สามีของลูกสาว  )  เรียกว่า  son-in-law

ลูกเขยใหญ่  (  สามีของลูกสาวคนที่หนึ่ง  )  เรียกว่า  eldest son-in-law

ลูกเขยคนที่สอง  (  สามีของลูกสาวคนที่สอง  )  เรียกว่า  elder son-in-law

พี่สะใภ้  (  ภรรยาของพี่ชาย  )  เรียกว่า  eldest sister-in-law

น้องสะใภ้  (  ภรรยาของน้องชาย  )  เรียกว่า  younger sister-in-law

พี่เขย  (  สามีของพี่สาว  )  เรียกว่า  eldest brother-in-law

น้องเขย  (  สามีของน้องสาว  )  เรียกว่า  younger brother-in-law

แม่เลี้ยง  (  ภรรยาใหม่ของพ่อ  )  เรียกว่า  step mother

พ่อเลี้ยง  (  สามีใหม่ของแม่  )  เรียกว่า  step father

ลูกเลี้ยงผู้หญิง  (  ลูกติดของสามีใหม่ หรือ ภรรยาใหม่  )  เรียกว่า  stepdaughter

ลูกเลี้ยงผู้ชาย  (  ลูกติดของสามีใหม่  หรือ ภรรยาใหม่  )  เรียกว่า  stepson

ลูกบุญธรรม  (  ลูกตามกฎหมายว่าด้วยการรับบุตรบุญธรรม  )  เรียกว่า  adopted child

คู่สามีภรรยา  เรียกว่า  couple

แม่ม่าย  (  สามีตาย  )  เรียกว่า  widow

พ่อม่าย  (  ภรรยาตาย  )  เรียกว่า   widower

หย่าร้าง  เรียกว่า  divorce

ชื่อ  เรียกว่า  name

นามสกุล  เรียกว่า  surname

ครอบครัว  เรียกว่า  family

คนต่างด้าว  เรียกว่า  alien

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง