บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2014

เรื่องแปลก

รูปภาพ
   หลายท่านคงเคยได้ยิน   ได้ฟัง   หรือ  ได้พบมากับตัว  เรื่องที่เกี่ยวกับ  ผี   วิญญาณ  หรือ  ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พวกที่อยู่โลกหลังความตาย   โลกก่อนความตาย  คือ   โลกที่คนเป็นได้เกิดและเจริญเติบโต อยู่บนโลกมนุษย์  ได้สร้าง มนุษย์เพื่อดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์  หรือ ได้สร้างทรัพย์สมบัติไว้ ให้ตนได้จับจ่ายใช้สอย  หรือ  ให้ลูกหลาน หรือ ทายาทแห่งตน   มนุษย์ได้ใช้ชีวิตตามความพอใจ แห่งตน   และมนุษย์ทุกคน  ไม่เคยคิดว่าในชีวิตของตนมี ผี หรือ วิญญาณ  หรือ อมนุษย์ มาใช้ ชีวิตของตน ทั้งหมด  หรือ เกือบทั้งหมดตลอดชั่วชีวิตแห่งตน  มนุษย์ มักได้ยินคำว่า เป็นอนัตตา ความมิใช่ตัวตน แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ สงสัย  หรือ เป็นคนช่างคิด     ถ้าคิดเป็น และแยกเป็น  มนุษย์  ก็จะมีคำถามมากมายและ จะพยายามหาคำตอบ โดยไม่ใช้ความเชื่อ ที่เคยได้ยินมา  คนทุกคนที่เกิดมีขึ้น เป็นขึ้น ในโลก เกิดจาก  พ่อแม่  เป็นผู้สร้างให้ลูกเกิดมา  ลืมตาดูโลก  ให้ความรัก  ความอบอุ่น   มีเมตตาเลี้ยงดูด้วยความรัก   สั่งสอนอบรม   กิริยา  มารยาท ส่งเสียให้ได้รับการศึกษา  เพื่อลูกจะได้มีอนาคตที่ดี  มีชื่อเสียง เป็