เรื่องแปลก

   หลายท่านคงเคยได้ยิน   ได้ฟัง   หรือ  ได้พบมากับตัว 

เรื่องที่เกี่ยวกับ  ผี   วิญญาณ  หรือ  ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

พวกที่อยู่โลกหลังความตาย

  โลกก่อนความตาย  คือ   โลกที่คนเป็นได้เกิดและเจริญเติบโต

อยู่บนโลกมนุษย์  ได้สร้าง มนุษย์เพื่อดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์  หรือ ได้สร้างทรัพย์สมบัติไว้

ให้ตนได้จับจ่ายใช้สอย  หรือ  ให้ลูกหลาน หรือ ทายาทแห่งตน   มนุษย์ได้ใช้ชีวิตตามความพอใจ

แห่งตน   และมนุษย์ทุกคน  ไม่เคยคิดว่าในชีวิตของตนมี ผี หรือ วิญญาณ  หรือ อมนุษย์ มาใช้

ชีวิตของตน ทั้งหมด  หรือ เกือบทั้งหมดตลอดชั่วชีวิตแห่งตน  มนุษย์ มักได้ยินคำว่า เป็นอนัตตา

ความมิใช่ตัวตน แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ สงสัย  หรือ เป็นคนช่างคิด  

  ถ้าคิดเป็น และแยกเป็น  มนุษย์  ก็จะมีคำถามมากมายและ จะพยายามหาคำตอบ โดยไม่ใช้ความเชื่อ

ที่เคยได้ยินมา  คนทุกคนที่เกิดมีขึ้น เป็นขึ้น ในโลก เกิดจาก  พ่อแม่  เป็นผู้สร้างให้ลูกเกิดมา 

ลืมตาดูโลก  ให้ความรัก  ความอบอุ่น   มีเมตตาเลี้ยงดูด้วยความรัก   สั่งสอนอบรม   กิริยา  มารยาท

ส่งเสียให้ได้รับการศึกษา  เพื่อลูกจะได้มีอนาคตที่ดี  มีชื่อเสียง เป็นที่เชิดหน้าชูตา  และได้เป็น

ที่พึ่งของพ่อแม่   มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้  รวมทั้ง สัตว์ และ ต้นไม้  เป็น ผู้ที่เกิด มีขึ้น

เป็นขึ้นเป็นครั้งแรกของทุกชีวิต  เมื่อ ตาย  ก็ตาย เป็นครั้งแรกของชีวิต

  ต่างกับ ผี หรือ วิญญาณ   ที่เรียกร่างกายของมนุษย์  ว่า  ผู้มิใช่ตัวตน หรือ อนัตตา  ใช้ชีวิตของมนุษย์

โดยไม่เกรงใจมนุษย์ว่่า  มนุษย์ ก็มีชีวิต  มีความรู้สึก  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี   หลายชีวิตที่ต้องถูก

ทำลาย ทั้ง ชีวิต   เกียรติ   ศักดิ์ศรี บนความเชื่อ  กรรมชาติก่อน ใครสร้าง  และทำกับใคร

ทำอย่างนี้ทำไม  แล้วคิดอย่างไรที่เห็นหลายชีวิตมีอันเป็นไป  เคยมีความรู้สึกบ้างไหม   ชีวิตของมนุษย์

เป็นสถานที่ใช้ชีวิต ตามอำเภอใจ หรือ  ตามกรรมของ  ผี  หรือ  วิญญาณ  เช่นนั้นหรือ 

   โลกหลังความตาย  คือโลกที่มนุษย์ ผู้ที่เคยเกิดครั้งแรก  และเคย  ตายเป็นครั้งแรก  มนุษย์ทุกคน

ที่ตายยืนอยู่บนโลกหลังความตาย  เป็นครั้งแรกเป็นเด็กใหม่   ที่แตกต่างจาก ผี  หรือ  วิญญาณ

ที่จากโลกหลังความตายมาสู่มนุษย์ผู้มิใช่ตัวตน  และได้ใช้ชีวิตมนุษย์ซะเพลินไปเลย 

พิจารณาให้ดีจะเห็นความแตกต่าง ระหว่างเด็กใหม่  กับ ผี  หรือ  วิญญาณ  หรือ  คนเคยตายมาแล้ว 

จะรังแก มนุษย์  หรือ  คนเคยตายครั้งแรกไปถึงไหน   มนุษย์ จะมี วันที่ใช่ชีวิตของตนบนความเป็นอิสระ

และสงบสุขบ้างได้ไหม


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง