วงศ์ญาติ

     วงศ์ญาติ  หลายท่านอยากทราบว่า  พ่อแม่  พี่น้อง  วงศ์ญาติ

ในภาษาอังกฤษ  หรือ  ลูกครึ่งอยากทราบวงศ์ญาติในภาษาไทย

เรียกว่าอะไร   อาทิเช่น

พ่อ   เรียกว่า  dad  ,  daddy  ,  papa  , pa  ,   father

แม่   เรียกว่า  mom  , mum  , mummy ,  mother

ลูก  เรียกว่า  child

ลูกหลายคน    เรียกว่า   children

ลูกสาว   เรียกว่า  daughter

ลูกชาย    เรียกว่า  son

ลูกพี่ลูกน้อง  เรียกว่า  cousin

ทารกแบเบาะ    เรียกว่า  babe

เด็กทารก  เรียกว่า  baby

วัยเด็ก  เรียกว่า  babyhood

เด็กพูดอ้อแอ้  เรียกว่า  babble

เด็ก  เรียกว่า  child

เด็กๆ  เรียกว่า  children

เด็กหญิง  เรียกว่า  girl

เด็กชาย  เรียกว่า  boy

พ่อแม่  เรียกว่า  parents

พ่อหรือแม่  เรียกว่า  parent

พี่น้อง  เรียกว่า  relatives

พี่สาว   เรียกว่า  elder sister

พี่ชาย    เรียกว่า  elder brother

พี่สาวหัวปี  เรียกว่า  eldest sister

พี่ชายหัวปี  เรียกว่า  eldest brother

น้องสาว  เรียกว่า  younger sister

น้องชาย  เรียกว่า  younger brother

ปู่    เรียกว่า  grandfather  ( paternal )  ,  granddad  ,  grandpa

ย่า   เรียกว่า  grandmother  (  paternal  ) , grandma  ,  granny

ยาย  เรีกยว่า grandmother  (  maternal  )  ,  grandma  , granny

ตา  เรียกว่า  grandfather  (  maternal  )  ,  granddad  ,  grandpa

ลุง , อา  เรียกว่า  uncle

ป้า , น้า  เรียกว่า  aunt

หลาน  (  ลูกของลูก  )  เรียกว่า  grandchild

หลานสาว  (  ลูกของลูก  )  เรียกว่า  grand-daughter

หลานชาย  (  ลูกของลูก  )  เรียกว่า  grand-son

หลานชาย  (  ลูกของพี่หรือลูกของน้อง  )  เรียกว่า nephew

หลานสาว  (  ลูกของพี่หรือลูกของน้อง  )  เรียกว่า  niece

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง