20 ไม้ม้วน

   หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า    "  20   ม้วนจำจงดี  "

20  ม้วน  ก็คือ  การใช้  สระไอไม้ม้วน  นั่นเอง  กล่าวคือ

1.  .ใภ้  อาทิ  เช่น    สะใภ้

2.  ใหม่   อาทิ  เช่น    สมัยใหม่     บ้านใหม่      แฟนใหม่

3.  ใจ   อาทิ  เช่น   สมใจ    สนใจ    ทันใจ    ตั้งใจ   ดีใจ

4.  ใกล้   อาทิ  เช่น  ใกล้รุ่ง    ใกล้ชิด    ใกล้ใจ  

5.  .ใช้   อาทิ  เช่น   พอใช้    ใช้สมอง    ใช้กำลัง  

6.  ใน   อาทิ  เช่น   ในใจ    ในน้ำ  

7.  .ใบ   อาทิ  เช่น  ใบไม้   ใบพัด  ใบบัว

8.  ใบ้   อาทิ  เช่น    คนใบ้      บ้าใบ้

9.  ใส  อาทิ  เช่น   น้ำใส    สุกใส

10.  ใส่  อาทิ  เช่น   ใส่ใจ    ใส่หน้ากาก  

11.  .ใย   อาทิ  เช่น   เยื่อใย   ใยบัว

12.  ใฝ่  อาทิ  เช่น  ฝักใฝ่    ใฝ่ฝัน    ใฝ่รู้

13.  .ใหล  อาทิ  เช่น  หลงใหล     หลับใหล  

14.  ให้   อาทิ  เช่น   ให้คุณ    ให้เธอ     ให้ความช่วยเหลือ

15.  ใหญ่  อาทิ  เช่น    ส่วนใหญ่     ยิ่งใหญ่    เป็นใหญ่  

16.  .ใต้   อาทิ  เช่น  ภาคใต้      ใต้โต๊ะ     ใต้ศอก  

17.  .ใด   อาทิ  เช่น    ผู้ใด    สิ่งใด    ใดๆ

18.  ใคร  อาทิ  เช่น  ใครๆ     ใครมา   ใครให้

19.  ใคร่   อาทิ  เช่น   ใคร่รู้     รักใคร่    ความใคร่  

20.  ใช่   อาทิ  เช่น   ไม่ใช่     ใช่เลย      ใช่แล้ว


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง