บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2017

เกี่ยวดองเป็นญาติกัน

รูปภาพ
     การเกี่ยวดองเป็นญาติกัน  ก็คือ  การที่  ผู้หญิงและผู้ชาย  แต่งงานเป็นสามี ภรรยากัน  ตามกฎหมาย  หรือ ตามประเพณี    หรือ ในปัจจุบัน  บุคคลเพศ ที่สาม แต่งงานตามประเพณี  (  ในกรณีที่ บุคคลนั้นๆเพศเดียวกัน  )  หรือ เป็นคนละเพศกัน  แต่งงานกันตามประเพณี และตามกฎหมาย  หรือ ตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว    ก็จะเกี่ยวดองเป็นญาติกัน  บางท่านเกี่ยวดองกับชาวต่างชาติ  และ อยากทราบว่า  จะเรียกกันว่าอะไร  (  พ่อตาแม่ยาย  ,  พ่อผัวแม่ผัว  หรือ  พ่อปู่แม่ย่า  และอื่นๆ  ) อาทิเช่น ผู้หญิง  เรียกว่า  woman ผู้ชาย  เรียกว่า  man คู่หมั้นหญิง  เรียกว่า  fiancee คู่หมั้นชาย  เรียกว่า  fiance เจ้าสาว  เรียกว่า  bride เจ้าบ่าว  เรียกว่า  groom คู่รัก  เรียกว่า  lover คู่สมรส  เรียกว่า  spouse  ,  mate แต่งงาน  เรียกว่า  marry  , wed พิธีแต่งงาน  เรียกว่า  wedding การแต่งงาน  เรียกว่า  marriage  ,  matrimony แต่งงานแล้ว  เรียกว่า  married นางสาว  เรียกว่า  Miss นาง  เรียกว่า  Mrs. นาย  เรียกว่า  Mr. ภรรยา  เรียกว่า  wife สามี  เรียกว่า  husband เกี่ยวดอง  เรียกว

วงศ์ญาติ

รูปภาพ
     วงศ์ญาติ  หลายท่านอยากทราบว่า  พ่อแม่  พี่น้อง  วงศ์ญาติ ในภาษาอังกฤษ  หรือ  ลูกครึ่งอยากทราบวงศ์ญาติในภาษาไทย เรียกว่าอะไร   อาทิเช่น พ่อ   เรียกว่า  dad  ,  daddy  ,  papa  , pa  ,   father แม่   เรียกว่า  mom  , mum  , mummy ,  mother ลูก  เรียกว่า  child ลูกหลายคน    เรียกว่า   children ลูกสาว   เรียกว่า  daughter ลูกชาย    เรียกว่า  son ลูกพี่ลูกน้อง  เรียกว่า  cousin ทารกแบเบาะ    เรียกว่า  babe เด็กทารก  เรียกว่า  baby วัยเด็ก  เรียกว่า  babyhood เด็กพูดอ้อแอ้  เรียกว่า  babble เด็ก  เรียกว่า  child เด็กๆ  เรียกว่า  children เด็กหญิง  เรียกว่า  girl เด็กชาย  เรียกว่า  boy พ่อแม่  เรียกว่า  parents พ่อหรือแม่  เรียกว่า  parent พี่น้อง  เรียกว่า  relatives พี่สาว   เรียกว่า  elder sister พี่ชาย    เรียกว่า  elder brother พี่สาวหัวปี  เรียกว่า  eldest sister พี่ชายหัวปี  เรียกว่า  eldest brother น้องสาว  เรียกว่า  younger sister น้องชาย  เรียกว่า  younger brother ปู่    เรียกว่า  grandfather  ( paternal )  ,  granddad  ,