จังหวัด

  ประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีตัวอักษรขึ้นต้นเหมือนกัน  เช่น

1. อักษร  ก   ได้แก่  จังหวัด

    กระบี่    กำแพงเพชร    กาญจนบุรี      กาฬสินธุ์    

2. อักษร  ข   มีจังหวัดเดียว  คือ   ขอนแก่น

3. อักษร  จ   มีจังหวัดเดียว  คือ  จันทบุรี  

4. อักษร  ฉ   มีจังหวัดเดียว   คือ  ฉะเชิงเทรา 

5. อักษร  ช   ได้แก่   จังหวัด

    ชลบุรี   ชุมพร    ชัยภูมิ    ชัยนาท    เชียงใหม่    เชียงราย  

6. อักษร  ต    ได้แก่     จังหวัด 

    ตาก     ตราด      ตรัง 

7. ตัวอักษร  น   ได้แก่     จังหวัด 

    นครศรีธรรมราช     นครราชสีมา     นครสวรรค์      นครพนม      นครนายก     นครปฐม     น่าน

    นนทบุรี       นราธิวาส 

8. อักษร  บ  ได้แก่    จังหวัด

    บุรีรัมย์        บึงกาฬ

9. อักษร  ป   ได้แก่      จังหวัด  

   ปัตตานี       ปราจีนบุรี       ปทุมธานี      ประจวบคีรีขันธ์     

10. อักษร  พ  ได้แก่   จังหวัด  

     พัทลุง    พังงา    เพชรบูรณ์     เพชรบุรี      พิษณุโลก     พะเยา    แพร่     พระนครศรีอยุธยา

     พิจิตร 

11. อักษร  ภ  มีจังหวัดเดียว  คือ   ภูเก็ต

12. อักษร  ม   ได้แก่      จังหวัด  

     มุกดาหาร     มหาสารคาม     แม่ฮ่องสอน  

13. อักษร  ย    ได้แก่    จังหวัด

      ยะลา       ยโสธร 

14. อักษร  ร  ได้แก่   จังหวัด 

      ระนอง   ระยอง   ราชบุรี     ร้อยเอ็ด

15. อักษร  ล   ได้แก่    ลพบุรี     ลำปาง    ลำพูน    เลย  

16. อักษร  ศ    มีจังหวัดเดียว    คือ    ศรีสะเกษ

17. อักษร  ส   ได้แก่   จังหวัด  

      สุรินทร์    สุโขทัย    สุพรรณบุรี      สงขลา    สิงห์บุรี     สระแก้ว     สระบุรี      สกลนคร

      สตูล    สุราษฎร์ธานี      สมุทรปราการ     สมุทรสงคราม      สมุทรสาคร  

18. อักษร  ห  ได้แก่   จังหวัด   

      หนองคาย     หนองบัวลำภู  

19. อักษร  อ  ได้แก่   จังหวัด 

     อ่างทอง     อุทัยธานี     อุดรธานี     อุตรดิตถ์     อำนาจเจริญ      อุบลราชธานี    


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง