เพศที่สาม

    เพศที่สาม  หลายท่านอาจจะไม่รู้จัก  หรือ  ไม่เข้าใจ  โดยปกติ

เพศของมนุษย์ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เป็นตัวอสุจิ   ทั้งเพศหญิงและ

เพศชาย  เมื่อมีการผสมพันธุ์  อสุจิก็จะว่ายไปหาไข่ของผู้หญิง

และเกิดการปฏิสนธิ  แล้วเจริญเติบโตในครรภ์ของผู้หญิง

หรือ  มารดา  จนครบกำหนดคลอด  หรืออาจจะคลอดก่อนกำหนด

ออกมาเป็นทารกตามเพศที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เป็นตัวอสุจิแล้ว

     แต่เพศที่สาม  คือ  คนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ต่างออกไป  จากเพศที่ตนมี มาตั้งแต่กำเนิด  อาทิเช่น

  ผู้หญิง  คิดว่าตนเป็นผู้ชาย  หรือ มีความชอบที่จะเป็นผู้ชาย   จึงแต่งตัวอย่างผู้ชาย  มีกิริยาท่าทางเป็น

อย่างผู้ชาย  ใช้นิสัยเป็นผู้ชาย  และมีคนรัก  หรือ  คู่ชีวิตเป็นผู้หญิง  ผู้หญิงกลุ่มนี้มักเรียกตนเองว่า

" ทอม  "  ส่วนผู้หญิงที่เป็น  คู่รัก  หรือ  คู่ชีวิต มักเรียกตัวเองว่า  " ดี้  "  ทอมบางคนอาจจะศัลยกรรม

แปลงเพศเป็นผู้ชาย

  ส่วนผู้ชายที่คิดว่าตนเป็นหญิง  หรือ มีความชอบที่จะเป็นผู้หญิง  จึงแต่งตัวเป็นผู้หญิง  มีกิริยาท่าทาง

เป็นผู้หญิง  ใช้นิสัยผู้หญิง  และมีคนรัก  หรือคู่ชีวิตเป็นผู้ชาย   ผู้ชายกลุ่มนี้มักเรียกตนเองว่า  

" กระเทย  "   หรือ  คนทั่วไปเรียก  "  ประเทือง  "    กระเทย หรือ ประเทือง  อาจจะศัลยกรรมแปลงเพศ

เป็นผู้หญิงทั้งคน  หรือ  ทำแต่นมเพียงอย่างเดียว

  ส่วนผู้ชายที่แต่งตัวเป็นชาย  มีนิสัยเป็นผู้ชาย  แต่ชอบผู้ชายด้วยกัน  ผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้ชายนี้

เรียกว่า  "  เกย์คิงส์  "  ส่วนผู้ชายที่แต่งตัวเป็นชายแต่มีลักษณะนิสัยเป็นผู้หญิง  เรียกว่า  " เกย์ควีน  "

เกย์คิงส์  และ  เกย์ควีน  บางคู่เป็นคู่รัก  บางคู่แต่งงานกัน

  ส่วนผู้หญิงทีมีลักษณะเป็นผู้หญิงทั้งคู่  มีนิสัยเป็นผู้หญิง  แต่ชอบผู้หญิงด้วยกัน  และใช้ชีวิตคู่กัน

เรียกคนกลุ่มนี้ว่า  "เลสเบี้ยน "

  ในบางครั้งมักจะได้ยิน  หรือ  พบเห็น  กระเทยรักกับทอม  ในกรณีนี้  กระเทย  ก็คือ  ผู้ชายที่มีความรู้สึก

นึกคิดว่าตนเป็นผู้หญิง  แต่ไม่รักผู้ชายเหมือนกระเทยด้วยกัน  แต่กลับไปรัก " ทอม "  ซึ่งเป็นผู้หญิง

ที่คิดว่าตนเป็นชาย  หรือ  ชอบที่จะเป็นผู้ชาย  บางคู่เป็นคู่รัก  กัน  บางคู่แต่งงานกัน  หรือ จดทะเบียน

สมรสกัน  บางคู่ใช้ชีวิตร่วมกันหรืออาจจะมีการแต่งงานในอนาคต

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง