วิธีล้างคราบ

  หลายท่านมักจะมีปัญหาเมื่อเกิดคราบสกปรกจะล้างอย่างไร  เช่น

1.คราบพื้นซีเมนต์   หากเกิดมีคราบน้ำมันใหญ่ๆ  ใช้ขี้เถ้ากลบคราบรอยเปื้อน

ทิ้งไว้สักพัก    แล้วกวาดออกพื้นซีเมนต์ก็จะแห้งสนิท

2.คราบดำ หรือ คราบสบู่ที่เพชร   วิธีล้างเพชรใช้ผงซักฟอกผสมน้ำต้ม

ราว 5-10 นาที  แล้วล้างน้ำสะอาด  แล้วชุบในแอลกอฮอล์ วางผึ่งลม

ให้แห้ง

3.ล้างเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ดูใหม่  ใช้น้ำมันมะกอกหยดลงในผ้า  เช็ดขัดให้เป็นมัน

4.ล้างพลาสติก   ใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชู   เช็ดให้แห้ง  ทิ้งไว้สักพักล้างด้วยน้ำสะอาด   กลิ่นเหม็น

จะหายไป

5.ล้างยางขนุนที่มือ   ให้เอามือซุกในถังข้าวสาร ถูไปถูมา   หรือ  ใช้น้ำมันพืชถูมือ   หรือถ้ามีดเปื้อน

ยางขนุนก็ใช้น้ำมันพืชถูยางที่ติดอยู่ก็จะหลุดไป   ถ้าไม่อยากให้ยางขนุนติดมือ หรือ ติดมีดให้ใช้

น้ำมันพืชเช็ดที่มือกับที่มืดก่อน

6.วิธีล้างมือผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ  ควรจะแช่น้ำไลโซล 3 เปอร์เซ็นต์   หรือ  น้ำปรอท

1 ใน 1,000  ประมาณ  5  นาที   ก่อนฟอกสบู่

7.เสื้อผ้า  และเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วยติดต่อ    ควรจะ  ต้มน้ำสบู่ตั้งไฟ  ครึ่ง ชั่วโมง  หรือ  แช่น้ำไลโซล

3 เปอร์เซ็นต์  หรือ  น้ำปรอท 1 ใน 1,000  ไว้ไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมง  แล้วซักด้วยน้ำสบู่ หรือ

ผงซักฟอก

8.ห้องผู้ป่วยโรคติดต่อ  ควรล้างพื้นห้องด้วยไลโซล 3 เปอร์เซ็นต์   หรือ  ใช้ผ้าชุบน้ำยาดับกลิ่น

1 ใน 600 หรือ น้ำปรอท 1 ใน 1,000 เช็ดถูพื้น อย่างน้อยวันละ  1 ครั้ง   ขี้ผงในห้องควรเผา

หรือ  ใส่ถังที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  แล้วค่อยนำไปเททิ้ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สมญานามของประเทศ

สมุนไพร

ทำน้ำหวานดื่มเอง